Turner Espen Jansen, omtalt som en av Norges best trenteidrettsutøvere, har arbeidet og brukt basishall i mange år. Sammen med Ole IvarFoldstad, leder for Sør Trøndelag gym og turn, fortalte han under en samling i amfiet på Sistranda hva enbasishall er og hva den kan brukes til.

Arrangementet var starten på ei treningshelg for frøya IL turngruppa, men også folk fra annen idrett,politikk, helse var tilstede. Det var Line Strømøy fra turngruppa som ønsket interessertevelkommen.

Flerbrukshall ved idrettshallen

En basishall er rett og slett en flerbrukshall som ligger i nærtilknytning til eksisterende idrettshall og er permanent utstyrt med apparaterog treningsfelt som står klar til bruk til enhver tid. Basishallen er for alle somhar bruk for trening til styrke, rehabilitering, forebygging og ellers treningsom man ikke trenger en idrettshall til. Størrelsen på en basishall er fra 460 kvadratmeter, 23 x 20meter, og oppover. Basishallene er primært tenkt som tilbygg vegg i vegg tileksisterende flerbrukshaller.

- Basishallen innredes etter hva som er aktuelt å bruke, sierEspen Jansen, men den må være innbydende og at den innbyr til terning påapparatene og treningsfeltene.

Idrettshallen trenger avlastning

Det dukket under orienteringen opp synspunkter fra det lokale idrettsmiljøet atdet er av interesse med en avlastningshall til den allerede hardt belastedeidrettshallen.

- Det er ikke bare turnere som bruker basishallene, det ermuligheter for at alt fra de minste til de eldste, og det er viktig at hallenlegges der det er brukere som idrett, skoler og der folk ferdes, sa Jansen.

- Det er interessant med en slik hall her på Sistranda hvor vihar skoler, barnehager, osv. i et nært område og at vi bygger et sosialtmiljø rundt en slik hall, sier kultursjef Knut Arne Strømøy.

Basishallen vil også avlaste de eksisterende hallene somofte er i bruk fra kl. 17 til 20 av forskjellige brukere hvor det er mye tidsom går bort til å flytte på utstyr som er stuet bort.

Mange i bruk og under planlegging

I 2011-2013 ble det bygd sju basishaller som er ferdigstiltpå landsbasis og det er 35 haller som er under planlegging de neste årene. Til finansieringen av hallene gis det muligheter og søke påspillemidler og delfinansiering av inventar og utstyr som blir benyttet ihallen.

- Bruk tid på planlegging og valg av riktig utstyr, råder EspenJansen og legger til at han gjerne kan være til hjelp med råd om utforming av en eventuell hall.

Om en måneds tid åpner det en basishall på Orkanger og daanbefales det og legge turen innom for å ta en titt på den, eller i Granåsender er det en i bruk.

Etter foredraget ble det en treningsøkt med den populæretreneren som var kjent fra TV2 ”Skal vi stupe” og det var også en opplevelse ogfå en annerledes spensttrening av en som kan det med å trene spenst.