Ber om hjelp fra grunneierne for å unngå konflikter

foto