Har blitt viktige brikker. Men koronaen knuste mesterskaps-drømmen