Tema

onsdag 25.04 2018

Gir seg selv tillatelsene - hit skal skolen flyttes

Får bygge hytte i strandsonen

mandag 23.04 2018

Harald fikk ja til alt, men det betyr ikke at han umiddelbart kan starte bygging

søndag 22.04 2018

Begge søkerne får legge ut flytekai

Kan ikke bevise at den opprinnelige kaia ble lagt ut ulovlig

- Jeg tar heller ei ripe fra fylkesmannen enn fra befolkninga på Frøya, som jeg skal tjene

Mener søkeren skal få bygge - men tillatelsen kan likevel bli stoppet

onsdag 18.04 2018

Får ikke lagre masse til småbåthavn

mandag 16.04 2018

Harald får "rekordkjapp" klagebehandling

- Har fått så gode signaler at nå tror jeg det blir snarlig oppstart, sier Harald Aursøy.

Kommunen vil gi seg selv unntak fra loven

lørdag 07.04 2018

Får bygge i strandsonen

tirsdag 03.04 2018

Vil gjøre fisker-rom om til bolig i brygga, men får nei

mandag 02.04 2018

Får nei til naust ved golfbanen

Får ikke godkjent vei til hytta

søndag 01.04 2018

Får ikke bygge hytte på Uttian

tirsdag 27.03 2018

- Jeg er forbanna, men ble ikke direkte overrasket

Harald Aursøy vil satse på Mausund, men har fått nei.

onsdag 21.03 2018

Får nei til fritidsbolig i Gammel-Fillan

tirsdag 20.03 2018

Får bygge lager i havna

mandag 19.03 2018

Lokalpolitikerne gir etter for Fylkesmannen

Nei til næringsetablering i strandsonen i Madsvågen

Lokalpolitikerne gir etter for Fylkesmannen.

søndag 18.03 2018

Må betale straffegebyr for flytebrygge

lørdag 17.03 2018

Får rive og gjenoppbygge bolig

fredag 16.03 2018

Bygde vei uten tillatelse. Nabo mener han heller ikke bør få bygge naust

lørdag 10.03 2018

Tillater to boliger ved Knarren

torsdag 08.03 2018

Anne Brit og Ola bygger 40 meter langt vikinghus med gildehall

Sitkagranskogen skal hugges og bli bygningsmaterialet.

onsdag 28.02 2018

Sisti-planene

- Våre forslag vil gi mer folkehelse

Grunneiere ber om å bli hørt på at det finnes andre alternativer enn å bygge en sti som deler opp Sistranda på langs.

mandag 26.02 2018

Folkemøtene

- Det er nå man kan si meningen sin, ikke etter at planen er laget

Første folkemøte er for Nabeita krets, et område hvor det er mange som har planer om utbygginger.

torsdag 22.02 2018

Klaget - fikk gebyret redusert til null

- Håper egentlig det kommer flere klager, sier politiker som var med og behandlet klagesaken.

mandag 19.02 2018

Uenighet mellom grunneiere og småbåtforening ender med at hele eiendommen legges ut for salg

søndag 18.02 2018

Får kanskje bygge hytte på heimplassen likevel

tirsdag 13.02 2018

Begrenser sisti-planen

Hit, men ikke lenger

mandag 12.02 2018

- Den hensynsløse politikken som nå føres, savner sidestykke i Frøya

- «Sistien», to uspiselige forslag fra rådmannen - maktarroganse, satt i system?

lørdag 10.02 2018

Får bygge koje ved vannet

onsdag 07.02 2018

Rådmannen foreslår å halvere Sistien

tirsdag 06.02 2018

Regner med funn når Sistien skal undersøkes av arkeologer

Arkeologisk undersøkelse til 200.000 kroner

mandag 05.02 2018

Får bygge tilbygg i strandsonen

Må rive trappa ned til flytebrygga

tirsdag 30.01 2018

Skal kåre årets båtkommune

søndag 28.01 2018

Nei til 30 meter flytebrygge på Bogøya

søndag 21.01 2018

Ble fisker igjen - får bygge sjøhus

lørdag 13.01 2018

Endelig nei til nytt hus og brygge

fredag 12.01 2018

- Han twitret et bilde av meg og i løpet av et døgn var bildet sett av en halv million mennesker

Siri Harr Steinvik har muligens arvet bestefar Oskars engasjement

mandag 08.01 2018

- Hvis Sistien skal legges langs sjøen hele veien til Rabben, så er det ingen annen vei enn rett over plena vår

Siri Harr Steinvik er antakelig den grunneieren som reiser lengst for å delta på møtet om Sistien.

søndag 07.01 2018

Får tillatelse til forskjønning av sjøeiendom i Knarrlagsundet

fredag 05.01 2018

- Hitra vil ikke kunne dokumentere at vannscooter er farligere eller mer miljøfiendtlig enn andre typer fritidsfartøy

Hitra kommune vil forby vannscooterkjøring i store deler av skjærgården, mens vannscooterforbundet vil likebehandles med andre fartøy.

onsdag 03.01 2018

Får bygge uthus og platting

Får bygge påbygg i strandsonen

Planen: Dette blir traseen for Sistien

mandag 18.12 2017

Fylkesmannen vil stoppe fritidsbolig - kommunen står på sitt

onsdag 13.12 2017

Får ikke ordnet overnatting på Monsøya

mandag 11.12 2017

Krever at denne veien og parkeringsplassen fjernes

Må tilbakeføres til naturlig terreng.

lørdag 09.12 2017

Må rive to plattinger

fredag 08.12 2017

Får ny vurdering om flytebrygge

onsdag 06.12 2017

OBS-varsel: Stormflo i vente

søndag 03.12 2017

Vil bygge boenheter, småbåthavn og badestrand på Ulvøya, men politikerne fraråder

onsdag 04.10 2017

Nei til nytt våningshus og gjenoppbygging av brygge

tirsdag 26.01 2016

Får ikke bygge hus i strandsonen