Visste du dette om forbikjøring av vogntog?

SE VIDEO: Dette eksperimentet kan gi deg en aha-opplevelse.

– Det tar mye lengre tid å komme seg forbi et vogntog enn en vanlig bil. Sørg for at du har en lang strekning å gjøre det på, sier yrkessjåfør Tore Velten, som er også er nestleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 

Storbiler
  • Det finnes omtrent 45 000 norske lastebiler og trekkbiler over 7,5 tonn.
  • I 2008 ble det fraktet 282 millioner tonn gods på norske veier.
  • Storbilene kjører oftest korte strekninger. Gjennomsnitts transportlengde per tonn fraktet gods i Norge var i 2008 under seks mil.
  • Tunge kjøretøyer har hatt 40 prosent trafikkvekst på norske veier de siste ti årene. Prognoser for godstransport på vei de neste 30 årene indikerer en økning på 50-70 prosent i forhold til dagens nivå.
  • En trafikktelling gjennomført av NLF i 2013 viste at 36 prosent av registrerte vogntog og semitrailere var utenlandske.
  • Kilder: Lastebilundersøkelsen, SSB, If Skadeforsikring
Trafikk

Hittil i år har fire mennesker mistet livet i kollisjoner mellom vogntog og personbiler, viser tall fra Vegdirektoratet. I hele fjor ble 12 personer drept og over 100 skadd i slike ulykker.

– Når et vogntog er innblandet i en ulykke, blir konsekvensene mye større enn ved en ulykke mellom personbiler. Kjører du som privatbilist i fronten på en trailer, er det du som blir taperen, sier storbilsjef Olav Viken i If Skadeforsikring.


Bli med på animert tur på nye Fv 714

Slik blir kjøreturen gjennom Snilldalen

 

Stadig flere vogntog

Tunge kjøretøyer har hatt 40 prosent trafikkøkning på norske veier de siste ti årene. Og veksten bare fortsetter.  I tillegg kommer utenlandske vogntog, som det blir stadig flere av på norske veier.


Men her tar vogntoget sjansen med syklistene på siden

- Hadde ikke kjørt forbi dem med personbilen min en gang

Otto Eide har sett flere skumle forbikjøringer den siste tiden.

 

– Vogntog er store og tunge, og vi møter dem overalt. Det er viktig å huske at disse kjøretøyene trenger ekstra lang tid på å bremse ned og at de har blindsoner som gjør at de ikke ser andre biler. Vi må derfor som privatbilister opptre mer defensivt i møte med dem, sier Viken.Mange undervurderer risikoen ved å kjøre forbi et vogntog.


START VIDEO VED Å KLIKKE PÅ HOVEDBILDET


– Det tar mye lengre tid å komme seg forbi et vogntog enn en vanlig bil. Sørg for at du har en lang strekning å gjøre det på, sier yrkessjåfør Tore Velten, som er også er nestleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Når du har kommet forbi og skal tilbake i riktig fil, må du ikke svinge inn rett foran storbilen.


Semi-traileren ga blaffen i at det var mørkt og regnet

Sjekk denne forbikjøringen rett før svingen

En sjåfør har sendt lokalavisa disse videoene for å vise hvor ille tilstanden er på veiene i øyregionen.

 

– Når du bremser ned til det du tror er fartsgrensen, kan storbilen ha større fart enn deg. Den er så tung at den kan få problemer med å bremse opp, advarer Velten.


LES FLERE TRAFIKKSAKER HER


Utsikten er begrenset fra førerhuset på en storbil. Det finnes blindsoner på høyre og venstre side, i tillegg til foran bilen. I disse sonene har sjåføren vanskelig for å se trafikkbildet.

– Det farligste er å kjøre forbi et vogntog på høyre side. Da er det stor fare for at sjåføren ikke ser deg. Dersom han bestemmer seg for å bytte fil, er du ille ute, sier Velten, som råder privatbilister til å holde avstand og bruke blinklys ved feltskifte.

Trailersjåførene har ansvar

Et fullastet vogntog kan veie over 50 tonn. Veiene er smale og sikkerhetsmarginene små. Det stiller store krav til yrkessjåførene.

Lik Hitra-Frøya på Facebook

– De fleste norske yrkessjåfører er ansvarsbevisste, men det finnes dessverre enkelte som tar litt for store sjanser. Transportbedriftene bør ta ansvar og luke bort risikosjåførene, råder Viken i If. Det er stadig flere utenlandske trailere på norske veier.

– Mange utenlandske sjåfører er ikke vant til å kjøre på smale, svingete norske veier under barske vinterforhold. I tillegg er mange av kjøretøyene skodd med dårlig dekkutrustning. Dette gjør det ekstra utfordrende for alle parter å møte de utenlandske vogntogene vinterstid, mener Tore Velten i NLF.