Her skal skjæret merkes

Pilen på kartet peker rett på Bjørnøya. Det er ikke angitt hvor langt nord for øya undervannskjæret ligger 

Trafikk

Gjensidigestiftelsen og Kystverket samarbeider om "Merk skjæret"-prosjektet, hvor man i løpet av dette året skal merke 100 av landets antatt farligste grunner og skjær. De har bedt om innspill fra publikum. Ett av innspillene har vært på et undervannskjær nord for Bjørnøya i Hitra kommune. Dette er plukket ut som ett av de 100 som skal bli merket i løpet av året. Bjørnøya ligger nord for Utsetøya/ Hestvika, og ved det østlige innløpet til Fillfjorden.

OBS: Pilen på kartet peker rett på Bjørnøya. Det er ikke angitt hvor langt nord for øya undervannskjæret ligger.