To nye Laksevei-prosjekt lyst ut på anbud

Klarsignal for Åstfjordkryssinga og ny vei forbi Krokstadøra.

Slik skal brua krysse Åstfjorden (Illustrasjon: Statens Vegvesen) 

Trafikk

19. juni godkjente Stortinget bompengesøknaden for utbygging av fv. 714. Vedtaket ble fattet med 95 stemmer mot en (Miljøpartiet De Grønne). Alle politiske vedtak er dermed nå på plass.

De siste dagene er derfor to nye prosjekt lyst ut på anbud, opplyser Statens Vegvesen.

De to anbudene gjelder Åstfjordkryssinga og ny vei forbi Krokstadøra, begge på Lakseveien (Fv. 714).

Oppstart i høst

Entreprenørene har frist på seg til 14. august til å levere tilbud på jobbene. I begge prosjektene starter anleggsarbeidene opp i løpet av høsten 2017 med antatt ferdigstillelse i 2020.

Åstfjorden

Anbudet for kryssingen av Åstfjorden omfatter bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veier i dagsoner på ca. 1500 meter.

Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny vei, noe som gir ei innsparing på ca. 6 kilometer sammenlignet med eksisterende vei.

 

Ny vei forbi Krokstadøra

Kontrakten om ny vei forbi Krokstadøra omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesvei og tilhørende lokalveger mellom Snilldalsli og Berg.

På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (ca. 120 meter), og bru over Bergselva (ca. 148 meter).