Stenger Hitratunnelen to netter

Trafikk

Det skal utføres nye vedlikeholdsarbeider i Hitratunnelen. Statens vegvesen opplyser derfor at tunnelen må stenges for ordinær trafikk  onsdag kveld (13.sept) fra kl. 22 til kl. 06 neste morgen. Det samme skjer torsdag (14. sept) kveld og påfølgende natt.

Begge kveldene/nettene er blir det gjennomslipp av biler kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.