- Det må gjøres noe med dette for trafikksikkerhetens skyld

Trafikk

I dagens VG avsløres det at Statens vegvesen bryter reglene for tilsyn på én av to broer.

- Dette er veldig alvorlig og bekymringsfullt, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF etter VGs avsløringer om at Statens vegvesen bryter reglene for tilsyn på én av to broer.

Også i øyregionen er åtte bruer utpekt med det som blir omtalt som skader som er kritisk for trafikksikkerheten. Jan Rødal i Statens vegvesen på Hitra og Frøya sier til Hitra-Frøya at når det gjelder Krabbsundbrua var de klar over skadene, men ikke at de er omtalt som kritiske.


 

- Veimyndighetene klarer ikke å følge opp eget regelverk. Det må gjøres noe med dette for trafikksikkerhetens skyld, sier Inger Elisabeth Sagedal i en pressemelding.

- Flere av Statens vegvesens regioner bekrefter overfor VG at de de ikke får gjennomført de årlige inspeksjonene av alle riks- og fylkesveibroer. Regelverket til Statens vegvesen sier det skal gjøres. Hvert femte år skal broene ha hovedinspeksjon, men det brytes også altfor ofte. Mange broer har ikke hatt tilsyn på mange år. Verst er det der det er mest trafikk, faktisk står det dårligere til på de mest trafikkerte strekningene enn gjennomsnittet for landet. Det mest alvorlige er manglende kontroll med de lengste og tettest trafikkerte broene, mener Sagedal.

På de åtte bruene som er omtalt i Hitra og Frøya er det gjennomført hovedtilsyn senest i 2015 og man er således innenfor regelverket her i øyregionen.

NAF mener forfallet på landets broer er stort.

- Skal etterslepet på vedlikehold tas igjen, trengs det 15 milliarder kroner, og det kommer til syne blant annet i at over 1000 broer har store skader. Dette er de registrerte skadene, men når det viser seg at tilsynet svikter, frykter vi at det kan være verre, sier Sagedal.

2017 er første året Vegtilsynet er helt uavhengig av Statens vegvesen.

- Dette beviser hvor viktig vegtilsynets uavhengighet er. Nå har vi endelig en instans som virkelig kan gå veimyndighetene etter i sømmene, sier Sagedal.