Nattestenger både Hitra- og Frøyatunnelen

Trafikk

Vedlikeholdsarbeidene i våre lokale tunneler fortsetter. Dette betyr redusert framkommelighet på kvelds- og nattes tid.

Hitratunnelen:

Her går bommen ned ved midnatt i kveld ( mandag 16. april) samt fra kl. 22 tirsdag (17.apr) kveld. I begge tilfellene pågår arbeidene fram til kl. 06 neste morgen. I  natt blir det gjennomslipp av trafikken kl. 02.00 og 04.00, mens det natten etter åpnes for gjennomgjøring kl 23.00, 00.00, 02.00 og 04.00.

Frøyatunnelen

Stenges mandag kveld 16. april kl. 22 og fram til kl. 06.

Gjennomslipp av trafikk klokken 23.00, 00.00, 02.00 og 04.00.