- Uholdbart med døgnstengte tunneler

Ordførerne med klar beskjed til vegvesenet.
Trafikk

I forrige uke fortalte Hitra-Frøya om vegvesenets planer for oppgradering av alle tunnelene mellom Øysand og Orkanger. I den opprinnelige planen var det aktuelt å stenge tunnelene kun på nattestid. Hele arbeidet vil da ta 16 måneder. Men så har vegvesenet sett på muligheten til å få gjort jobben kjappere, og de har lansert et forslag der de også stenger tunnelene, etterhvert som de blir oppgradert, også på dagtid.

Det var dette forslaget som gjorde at ordførerne i Orkdal regionråd (som ogå inkluderer Hitra og Frøya) samlet seg til møte sist uke. Og de ble enige om en uttalelse til vegdirektoratet om at en heldøgns stenging av tunnelene er helt uholdbart og uansvarlig.

Det vises til en rekke forhold som vil bli påvirket:

* Det vil bli en voldsom belastning på Fv. 800 som er lokalvei for store deler av Skaun kommune

* Vi frykter stillstand i trafikken mellom Trondheim og Orkanger

* Byggearbeidene på Klett (Miljøpakken) er ikke ferdigstilt

* Stengingen er sammenfallende med en stor NATO-øvelse

* Vi frykter for akuttilbudet til St. Olavs Hospital som driver sykehus i Trondheim og Orkdal

* Det vil ha store konsekvenser for kollektivtrafikken som vil måtte få helt nye rutetider

* Uheldig sammenfall med byggearbeider på Fv 714 hvor trafikken stenges til tider

* Orkdalsregionen står foran store utbygginger i mangemillardersklassen som fører til økt trafikkvekst. En døgnstenging vil lamme næringslivet i særlig sterk grad

Ordføreren oppsummerer med å vise til uro for hvilke konsekvenser overføring av trafikken til gammeleveien, fv 800, vil få.

"Vi er urolig for at slike stenginger i det hele tatt blir brakt på banen uten at konsekvensene er nøye vurdert. Vi er aller mest redd for konsekvensene med å overføre denne trafikkmengden over et helt år til Fv. 800. Denne veien er skolevei for mange barn, og vi mener derfor det er veldig uansvarlig å overføre all trafikken fra E39 til Fv. 800 på døgnbasis."