Stein raste ut i Lakseveien

Trafikk

En entreprenør er utkalt av Statens vegvesen for å ta hånd om et ras av stein på Fv. 714 Lakseveien. Ifølge politiet har steinraset gått ved Mjønes. Det er ikke meldt om skader eller større trafikale problemer.