Nattestenger begge tunnelene

Trafikk

Både Hitra- og Frøyatunnelen stenges på grunn av vedlikeholdsarbeider i kveld (onsdag 25. april) og natt.

Statens vegvesen opplyser at arbeidene starter kl. 22, og avsluttes innen kl. 6 i morgen tidlig. I denne perioden blir det manuell dirigering, slik at trafikantene må vente på anvisning før de kan slippe gjennom tunnelene i natt.


NB: I morgen kveld og natt (torsdag 26.april) blir det også manuell dirigering gjennom Valslagtunnelen i tidsrommet kl. 23 - 04.