Stenger Lakseveien i perioder på 15 minutter

Lakseveien utbedres ved Melvatnet. 

Melvatnet 

Trafikk

Det arbeides nå med å utbedre Lakseveien (Fv 714) ved Slørdalsvatnet og Melvatnet i Snilfjord.

Statens vegvesen gjør derfor oppmerksom på at veien fram til 1. juli kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.


Dronevideo fra Lakseveien

Se nyveien fra lufta