«The Seafood Industry Transportation Challenge»:

Toppstudenter skal finne raskere laksevei ut fra Hitra og Frøya

- Jeg tror vi kan forvente nye og andre løsninger enn de vi har på bordet allerede.

Fv 714 er ofte stengt på grunn av framkommelighet eller uhell og ulykker. Nå blir studentene utfordret på å finne nye ideer til rask framkommelighet - i tillegg til de veiutbyggingene som er vedtatt og igangsatt. 

Trafikk

Norske og amerikanske toppstudenter blir denne uka utfordret på spørsmålet om hvordan laksen kan kommet seg raskere ut i verden fra Hitra og Frøya. Fredag skal studentene og professorer kjøre Fv. 714 Lakseveien. Målet er at studentenes kunnskap og kreativitet skal gjøre sjømattransporten langs denne vegen sikrere, mer forutsigbar og mer framkommelig. Derfor har også studentsamarbeidet fått det internasjonale navnet «The Seafood Industry Transportation Challenge».

- Fysiske utbedringer av veien er selvsagt en viktig del av løsninga, og dette samarbeidet erstatter ikke det. Likevel tror vi ny teknologi eller ny bruk av etablert teknologi kan bidra, også på kortere sikt.

Det sier Torgeir Vaa i Statens vegvesen gjennom en pressemelding. Veivesenet samarbeider med fylkeskommunene i Trøndelag, Troms og Finnmark om studentmøtet.


Slik skal de gjennomføre de første forsøkene med Lakseveien til sjøs

- Nå vil vi ha dette fra tegnetbrettet og ut til handling. Det er filosofien vår.

 

To oppgaver

Veien fra Hitra og Frøya er den ene av de to utfordringene studentene skal møte i løpet av uka. Studentene kommer til Trøndelag fra en tilsvarende befaring på veien fra Skjervøy i Troms, der fylkesvei 866 gir den travle, norske laksen andre utfordringer enn i Midt-Norge.

- Mens de krevende flaskehalsene, ikke minst den undersjøiske Maursundtunnelen, er hovedutfordringen på vegen fra Skjervøy, er veien fra Hitra og Frøya ulykkesbelastet. Til felles har de at de er viktige veier for den norske sjømatnæringa, og at de i dag er uforutsigbare før de kommer inn på det norske hovedveinettet, sier Vaa.

Etter at studentene har møtt norske lakseeksportører og tatt de nordnorske og trønderske veiene nærmere i øyesyn, starter ei todagers arbeidsøkt i Trondheim. Basert på utfordringene de har sett og hørt om, skal studentene nå jobbe fram og presentere sine ideer for hvordan den norske sjømaten kan komme seg raskere fram. Søndag vurderes og premieres forslagene. De tre beste ideene får henholdsvis 40.000, 20.000 og 10.000 kroner, som skal brukes til å videreutvikle forslaget.

I tillegg skal juryen kåre de beste ideene innenfor kategorier som sikkerhet, bærekraft og tverrfaglighet.


 

Toppstudenter

De 28 studentene kommer fra Universitetet i Tromsø, NTNU i Trondheim og University of Washington i Seattle. Flere ulike fagfelt er representert i gruppa, som logistikk og transportplanlegging, informatikk og kommunikasjonsteknologi, data og informatikk.

- Når vi setter sammen en gruppe med ulike fag og fra ulike kulturer, tror jeg vi kan forvente nye og andre løsninger enn de vi har på bordet allerede. Studentene er også alt annet enn tilfeldig valgt for å løse de norske transportutfordringene. Det er de beste av de beste som kommer fra disse tre universitetene. For å bli valgt ut har de dokumentert både motivasjonen og sine faglige kvalifikasjoner, sier Vaa.