Mer asfalt til både Hitra og Frøya i sommer. Her er den oppdaterte asfaltering-planen

Jan Ivar Rødal vegvesen i Statens vegvesen  Foto: Lars Otto Eide

Trafikk

I går startet asfaltarbeiderne med å legge nytt dekke på veier i øyregionen. Arbeiderne følger planen som ble presentert av Statens vegvesen tidlig i vår. Men i tillegg er flere veistrekninger både på Hitra og Frøya kommet til.

Se hele lista lenger ned i artikkelen.

Bakgrunnen er at vinterens skader har avslørt andre og flere påtrengende behov enn det man så da planen ble lagt i fjor høst.

- Det som legges utover det fastsatte asfaltprogrammet er strekninger jeg har bestilt. Det er strekninger som må tas hånd om før disse går i oppløsning og krakelerer. Som de fleste kjenner til, har vi hatt en spesiell vinter med mye tele, som har medført store skader på enkelte strekninger. Dette, sammen med ordiner slitasje, er grunnen til at enkelte strekninger utover asfaltprogrammet må tas, sier overingeniør Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen til lokalavisa Hitra-Frøya.

Disse ekstra strekningene blir belastet tildelte penger til driftskontrakten i området kalt 1602 Hitra og har ikke noe med selve asfaltprogrammet å gjøre.

- Derfor blir det noe asfalt i 1602 Hitra som kommer i tillegg til asfaltprogrammet, forklarer Rødal.
 

Også på Frøya

Asfaltmaskinene rullet ut på Fv. 714 ved Sandstad kirke opp bakken mot veistasjonen på Sandstad i går. Jobben fortsetter nå i retning Neverlia mellom Sandstad og Fillan, der det totalt skal legges tre kilometer nytt dekke nå disse dagene.

Ny asfalt i bakken mellom Sandstad kirke og veistasjonen på Sandstad. Bildet er tatt onsdag morgen.  Foto: Leserfoto

 

Utover sommeren skal maskinene forflytte seg til andre områder av øyregionen. Også på Frøya, som i den opprinnelige planen ikke var tiltenkt en eneste klatt asfalt i år, blir det lagt asfalt i sommer.

- Vi skal også legge mye fra Dalpro til nyanlegget på Dolmøya (Fv. 714 Barmfjorden red.anm.), ved Frøyatunnelen rundkjøringen og mye på Fv 716 Flatval-Nordskag, forteller Rødal.

I tillegg er det fortsatt i planen å legge legge ca. 3 kilometer asfalt på fv713 mellom Vollenkrysset og Straum på Hitra (i planen tidligere feilskrevet som Straum - Gryta).

- Arbeidene blir delvis utført nå i løpet av juni og så ferdigstillt i august / september, forteller Rødal.


 

Overingeniør Jan Ivar Rødal (t.h.) og Even Stølan, byggeleder asfalt i Statens vegvesen region-Midt fotografert under en veibefaring ved Flatval i vår.   Foto: Lars Otto Eide

 

Merket hardkjøret

Som lokalavisa skrev mye om i vårløsninga, fikk mange av veiene i øyregionen merke "hardkjøret" med langvarig kulde, påfølgende teleløsning og smuldrende asfalt. Ikke minst gjelder dette veien mellom Flatval og Hallaren. Her ble det satt vektbegrensninger på laksetrailere, og nedsatt fartsgrense og stenging i ett felt på de verste områdene.

- Nå skal vi vurdere hva vi kan gjøre og hvor fort vi kan gjøre noen tiltak med veien mellom Flatval og Hallaren, sa Rødal og hans kollega Even Stølan, byggeleder asfalt i Statens vegvesen region-Midt, da lokalavisa var med dem på befaring ved flyplassen i vår.