Folkemøte om vei og trafikksikkerhet

- Fv. 714 Lakseveien er en av få fylkesveier som har «nasjonal kjendisstatus»

Lakseveien har blitt delvis oppgradert, men hvordan oppleves veien for de som ferdes der hver dag? Det er ett av utgangspunktene for et folkemøte om vei og trafikksikkerhet.

Ambulansearbeider Tom André Karlsen viste i fjor vår fram 8 cm dype renner ved Nesset.  Foto: Kristina Kaald

Lakseveien har gått fra å være et skrekk-eksempel til å kunne bli et eksempel til etterfølgelse, samtidig som folk kjenner på kroppen hvordan alt fra krevende værforhold til standardsprang på veien fremdeles gir utfordringer for trafikantene

Trafikk

Folkemøtet arrangeres i Frøya kultur- og kompetansesenter nå på onsdag og det er Norges Automobil-Forbund avdeling Sør-Trøndelag som inviterer.

Stedsvalget er ikke tilfeldig, sier Jan Olav Haarsaker, styreleder i NAF Sør-Trøndelag.

- Fv. 714 Lakseveien er en av få fylkesveier som har «nasjonal kjendisstatus». Den er blitt brukt som eksempel på hvor viktig det er med gode fylkesveier for både næring, eksport, fremkommelighet og trafikksikkerhet. Med de siste års utbedringer har veien gått fra å være et skrekkeksempel til å kunne bli et eksempel til etterfølgelse, samtidig som folk kjenner på kroppen hvordan alt fra krevende værforhold til standardsprang på veien fremdeles gir utfordringer for trafikantene, sier Haarsaker.

Katastrofal kombinasjon

Under folkemøtet skal en lang rekke vei-engasjerte holde innlegg, og det blir også en paneldebatt. Blant innlederne er lokalpolitiker Alexander Søreng (Frp), som i vår - da veiene i øyregionen framsto som verst i vårløsninga - tok til orde for en underskriftsaksjon med krav om bedre vedlikehold. Søreng har også invitert med seg representanter fra nødetatene, forteller Haarsaker.

Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har omtalt, har blant andre utrykningssjåfører i helse og brann uttrykt frykt for å kjøre lokalveier med kombinasjoner av dype spor, svinger og småbarn i veibanen. Det kan bli en katastrofal kombinasjon.

Deltakerne

En rekke fagfolk og politikere har meldt sin ankomst til møtet onsdag kveld. Blant disse Eva Solvi (avdelingsdirektør i Statens Vegvesen Trøndelag), Gunn Iversen Stokker (Sp), leder hovedutvalg for veg Trøndelag fylkeskommune, Kirsti Leirtrø (Ap), Trøndelagsbenken og Transportkomiteen Stortinget, Nils Åge Jegstad (H), Line Osfoss Lillebø (politisk rådgiver, NAF), John Lernes (ordfører Snillfjord), Berit Flåmo (ordfører Frøya), Svein Otto Nilsen (Pensj.partiet, gruppeleder Trøndelag fylkesting, Rakel S. Trondal (SV), (gruppeleder Trøndelag fylkesting) Pål Sæther Eiden (H) (gruppeleder Trøndelag fylkesting) og Torill Pettersen (Frøya Næringsforum).

I tillegg til å diskutere (fylkes-)vei og trafikksikkerhet, håper Haarsaker og NAF også å friske opp sin egen tilstedeværelse i øyregionen. Tidligere har NAF hatt en aktiv avdeling her ute.

- Hitterværing Egil Hestnes sitter i styret hos oss og var den som foreslo å legge et slikt møte i øyregionen. Vi syns det er et passende sted å arrangere et slikt møte, for da må de som bor sentralt kjøre Lakseveien og kjenne på den før de kommer i møtet, sier Haarsaker.

Møtet er helt åpent og gratis for alle, også ikkemedlemmer av NAF.

Spleiselag for fylkesveiene

NAF teller 40.000 medlemmer i Trøndelag. Organisasjonen mener trønderske fylkesveier er i dårlig forfatning.

- Forfallet er mange steder så stort at det går utover både privatfolk og næringsliv. Men nå har det kommet et vedtak som gir håp om at flere fylkesveier skal bli sikrere og bedre. Regjeringspartiene, med støtte fra KrF, har nemlig vedtatt en løsning for å få gjort noe med forfallet på fylkesveiene. I neste Nasjonal transportplan skal regjeringen ha på plass en belønningsordning for fylkesveiene. Det betyr at staten sier seg villige til å være med på et spleiselag for å sette fylkesveiene i ordentlig stand. Kravet er at fylkene selv legger frem en forpliktende plan for å ta igjen forfallet på veiene sine. Om det blir asfalt i hullene er dermed i stor grad opp til Trøndelag fylke selv, forklarer styrelederen i NAF.

- Dette gir et etterlengtet håp om at vi som trafikanter i Trøndelag skal få rettet opp et skakkjørt veinett. Selv om det ennå ikke er klart hvor mye av regninga staten skal ta, så har de forpliktet seg til å bidra. NAF forventer at det ikke blir knapper og glansbilder, men et bidrag som faktisk monner. Det viktige er at Trøndelag får denne muligheten og at det kreves en forpliktende plan. Trøndelag må gripe muligheten nå, sier Haarsaker.