Stenger fjorden i flere dager

  Foto: Orkdalsregionen

Trafikk

Når senkekassene skal plasseres på bunnen av Åstfjorden som en del av byggingen av brua, må fjorden stenges for all annen trafikk.

Statens vegvesen forteller at Åstfjorden stenges for all båttrafikk fra søndag morgen 1. juli til kvelden fredag den 6. juli. Fjorden blir stengt mellom Mjønesaunet og Mjønes, altså der brutraseen går.


Nye dronefoto over utbyggingsområdene: Ett tiår med anleggsarbeid, nå skimter vi slutten

Mye har skjedd langs Lakseveien det siste tiåret - snart skal alt være ferdig.