Ny milepæl:

Gjennomslag for ny Lakseveien-tunnel

Prosjektet ny vei forbi Krokstadøra omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesvei og tilhørende lokalveier mellom Snilldalsli og Berg. På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (innringet) og bru over Bergselva.  Foto: Orkdalsregionen

Trafikk

Torsdag sist uke gjorde tunnelarbeiderne gjennomslag på enda en Lakseveien-tunnel, og fra i morgen (onsdag) skal anleggsarbeiderne kunne ta den i bruk. Det er den forholdsvis korte Ålitunnelen, som er en del av nyveien forbi Krokstadøra, som nå har blitt et hull i berget.

  Foto: Orkdalsregionen

 

Nå jobber anleggsarbeiderne med å grunnarbeid inne i tunnelen. Det forteller Jon Ove Kvendseth i Statens vegvesen.

- Det er rundt 15 mann i sving fra entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS. De holder på å fylle veibanen med pukk og å legge nødvendige rør gjennom tunnelen. I morgen tror jeg det skal være mulig for dem å kjøre gjennom, forteller Kvendseth til lokalavisa tirsdag ettermiddag.


- Nå bemanner vi maksimalt på Fv714 for å rekke målet vi har satt oss

- Fantastisk om de greier det, sier veivesenets byggeleder.

 

Bertelsen & Garpestad AS har tidligere uttalt at de setter alle kluter til for å kunne bli ferdig med hele nyveien forbi Krokstadøra innen dette året er omme. Det er i så fall rundt ett år tidligere enn planlagt. Og det betyr at selv om det akkurat nå er feriestille på og ved brubygginga i Åstfjorden, så er det langt fra feriestille ved Krokstadøra.

- Det er rundt 15 mann på tunnelen, og så er det tolv mann som jobber på brua over Bergselva. Her tar man ikke ferie, men kjører kontuinerlig arbeid, forteller veivesenets mann.


 

Bergselva skal krysses med ny bru - Bergselvbrua - som deretter leder bilistene inn i Ålitunnelen. Store stilaser og forskalinger er reist de siste ukene. Ifølge Kvendseth skal første del av brua støpes i midten av august.

- Litt over halve Bergselvbrua vil være ferdig da, forteller han.

Første del av Bergselvbrua skal støpes i midten av august.  Foto: Orkdalsregionen

 

Prosjektet ny vei forbi Krokstadøra omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesvei og tilhørende lokalveier mellom Snilldalsli og Berg. På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (ca. 120 meter), og bru over Bergselva (ca. 148 meter).

Åstfjordkryssinga består også av to tunneler; Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter). Arbeidet med Mjønestunnelen skjer først og er påbegynt.

Mer om Lakseveien?

Lokalavisa Hitra-Frøya har samlet våre saker om Lakseveien på våre temasider. Klikk på Lakseveien- knappen under (web og mobilversjon) eller gå til adressen www.hitra-froya.no/tema/Lakseveien/


Nye dronefoto over utbyggingsområdene: Ett tiår med anleggsarbeid, nå skimter vi slutten

Mye har skjedd langs Lakseveien det siste tiåret - snart skal alt være ferdig.Veivesenet:

Bilister melder inn ødelagte dekk og felger

Det skal bli bra til slutt. Men akkurat nå er det en prøvelse å passere.