Disse busslommene skal bygges

Illustrasjon: busslomme ved Nordhammaren 

Trafikk

Frøya kommune har invitert til konkurranse for å få bygget flere trafikksikrings-tiltak rundt på Frøya. Disse tiltakene er:

Etablering av buss-/leskur og belysning ved busslomme, Nordskag Oppvekstsenter

Etablering av busslomme med buss-/leskur og belysning ved krysset mellom FV - Dyrøyveien og veien til Skjønhals Kretshus .

Etablering av busslomme, buss- /leskur og belysning ved FV 6472 – dvs fra Hellesvikkrysset til Strømøybotn via det gamle Herredshuset.

Etablering av busslomme, buss-/leskur og veilys på FV 716 Tungvågen.

Kommunen ønsker at tiltakene utføres så snart som mulig etter at tilbud er antatt.