Onsdag endres bomtakstene

Bomstasjonen på Vaslag. 

Trafikk

Fra 1. august økes bompengetakstene på Lakseveien gjennom Snillfjord.

Ved bomstasjonen på Vasslag økes takstene til 71 og 238 kroner for henholdsvis takstgruppe 1 og 2.

Taktsgruppe 1 omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo samt biler i kjøretøygruppe M1. Denne gruppen inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Takstene på Valslag har så langt vært henholdsvis 68 og 252 kroner.

Ved Våvatnet endres takstene til 57 og 190 kroner, mot tidligere 53 og 199 kroner

Rabatter

For takstgruppe 1 er det forsatt mulig å få 20 prosent rabatt for de som bruker brikke.

Motorsykler, mopeder, elbiler, hydrogenbiler, kollektivtransport og utrykningskjøretøy har fortsatt fritak.