Semitrailer har kjørt av veien

  Foto: Syver Lie Rønningen

Trafikk

En semitrailer har kjørt av veien i Rønningan mellom Fillan og Ansnes. Det melder politiet ved 20-tida. Det skal ifølge politiet være mulig for annen trafikk å passere.  Foto: Syver Lie Rønningen