To og et halvt år etter stengevedtaket går fortsatt trafikken over brua

Vettastraumen bru over Dolmsundet er fortsatt åpen for trafikk, to år etter at Hitra kommune og fylkeskommunen var enige om eierskifte og stenging.  Foto: Trond Hammervik

Trafikk

Fylkeskommunen og Hitra kommune ble tidlig i 2016 enige om at Vettastraumbrua og veistrekningen Vikstrøm til Kjerringvåg, overføres fra fylkeskommunen til kommunen. Forutsetningen for enigheten er at fylkeskommunen betaler 5,6 millioner kroner i kompensasjon til Hitra kommune, tilsvarende rivningskostnadene for brua. Pengene skal blant annet skal brukes til å vedlikeholde veien og brua. Men brua skal likevel stenges for trafikk med bom.


Vettastraumbrua kan likevel bli revet

Samferdselsdepartementet kan gå i mot kommunens ønske om å beholde brua.

 

Lokalavisa har ved flere anledninger forsøkt å stille spørsmål rundt om og eventuelt når dette blir endelig effektuert, foreløpig uten klare svar. Også politikere har stilt spørsmål, nå sist ved Per Ervik i Pensjonistpartiet. I en epost til ordføreren forteller Ervik at han har har hatt en del henvendelser "fra folk som spekulerer om det er kommunen som har ansvaret ,eller er det fortsatt Fylkeskommunen /STV som har ansvaret for bruken. Brua trafikkeres som før med lysregulering".

I kommunestyret torsdag svarte ordfører Ole Haugen (Ap) at han ikke er kjent med at kommunen har overtatt ansvaret.

- Veien og brua tilhører fortsatt fylkeskommunen, fordi man ikke har fått svar på godkjenning i departementet for overføring til kommunen. Og slik står, eller kanskje rettere «ligger» saken p.t, så vidt meg bekjent, svarte Haugen.


 Ny tid for Ut-Hitra

Nye attraktive boligområder og god infrastruktur må til for å løfte UT-Hitra.