- Uavklarte forhold ved Dolmøy næringsområde

Trafikk

Rådmannen i Hitra ble i vinter bedt om å utrede og avklare alternativene for utvikling og utbygging av det regulerte Dolmøy næringsområde. I kommunestyremøtet torsdag orienterte rådmannen om status i saken.

- Situasjonen er at vi har et uavklart forhold med Statens vegvesen, grunneier og oss med tanke på innholdet i kontraktene. Dette gjelder opparbeidelse av areal, kotehøyder og areal ferdig planert til bebyggelse. Det er satt i sving jurister på begge sider. Imidlertid har man fått fylkeskommunen på banen i forsøk på å komme frem til en løsning uten rettssak. Det har vært møter og fylkeskommunen har uttalt at de vil komme tilbake på saken relativt raskt. Vi lager nå avkjørsel som er i tråd med reguleringsplanen. Området har vanntilførsel som tilfredsstiller dagens behov. Avløp går til tette tanker. Av denne grunn er saken satt på vent inntil avklaring foreligger, heter det i møteprotokollen.


Skryt og kjeft til Hitra kommune:

Slik oppleves kommunen av fem lokale bedrifter