Denne uka kommer det lys på hurtigbåt-terminalen

Per Ervik (Pp) har stått på for å få etablert lys ved hurtigbåtterminalen, blant annet gjennom et intervju med lokalavisa i vinter, da dette bildet ble tatt. Nå forteller veivesenet at belysning er bestilt.   Foto: Terje Sandstad

Trafikk

- Belysning er bestilt og det blir etablert så snart entreprenør har kapasitet. Vi regner med at det skjer i uke 37 (10.-16.september). Så da håper vi det blir bedre lysforhold på hurtigbåtterminalen i høst og vinter.

Det skriver Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen Trøndelag, i en epost til lokalpolitiker Per Ervik (Pensjonistpartiet. Ervik har siden glatta og mørket sist vinter stilt gjentatte spørsmål rundt manglende lys.


- Alle kluter bør settes til for å få belysningen på plass

Veivesenet har ansvaret for lysarmaturer ved hurtigbåtterminalen.

 

- Da jeg og andre skulle hente våre biler, hørte jeg at det var en del frustrasjon blant de reisende. Det var nemlig ikke bare å gå over parkeringsplassen i mørket samtidig som det var svært glatt etter væromslaget, forklarte Ervik overfor lokalavisa Hitra-Frøya. Han har også tatt opp saken på politisk nivå i Hitra kommune. Kommunen, fylkeskommunen og veivesenet har på sin side tatt en runde på avklaring av eierforhold og driftsansvar i området og kommet til at Trøndelag fylkeskommune er grunneier, og at Statens vegvesen har driftsansvaret for blant annet sikkerhet og lys ved hurtigbåtterminalen.


Slik vil Rune & co bygge opp en døgnbemannet vaktsentral på Jøsnøya

- Vi har firma som flytter inn fra dag en og kontakt om nye sikkerhetskontrakter

 

Nå ser det altså ut til at ting faller på plass før den mørkeste årstida kommer.

- Ros til regionsjefen i Statens vegvesen, Eva Solvi, som fulgte opp saken og fikk en løsning på dette. Jeg regner med at mange bilister som parkerer på plassen, nå kan komme seg trygt fram til bilene sine. Samme er det også for av/påstigning på bussene, sier Ervik til lokalavisa.