Her er datoene for asfaltering

Flere steder er asfaltens muldret bort, som her ved Sveneset i Barmfjorden.  Foto: Hasse Lossius

Trafikk

Hitra kommune har lagt ut informasjon på sine nettsider om hvilke datoer det skal legges asfalt på Fv. 714 i Barmfjorden og Fv. 713 mellom Volden og Kvenvær.

Det har vært skrevet mye fra i vinter og gjennom våren og sommeren om den etterlengtede asfalteringa i øyregionen. En del asfalt ble lagt på tidligsommeren som et ekstratiltak etter at vinteren hadde fart svært hardt med mye asfaltdekke, spesielt mellom Flatval og Nordskaget.

Nå er jobben kommet til de strekningene som sto på den opprinnelige asfalt-planen til Statens vegvesen. Og som lokalavisa Hitra-Frøya nylig fortalte, skal arbeidet være i gang denne og kommende uka. Det skal legges tre kilometer nytt dekke på Fv. 713 og og tilsammen i overkant av fire kilometer langs Fv. 714 i Barmfjorden


 

Her er datoene som er oppgitt av Hitra kommune:

  • Fv. 714 Strømsvik – Melkvika fra og med 19.09, til og med 20.09.
  • Fv. 714 Melkstadvatnet – Strømsvik fra og med 20.09, til og med 21.09.
  • Fv. 714 Melkstadvatnet – Strømsvik fra og med 24.09, til og med 24.09.
  • Fv. 713 fra og med 24.09, til og med 26.09.

- Arbeidet vil pågå fra kl. 07.00 til 21.00. Det må påregnes litt venting. Utrykningskjøretøy slippes igjennom, skriver Hitra kommune.


Veivesenet:

Bilister melder inn ødelagte dekk og felger

Det skal bli bra til slutt. Men akkurat nå er det en prøvelse å passere.


- Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard. i har ikke nok penger til å asfaltere alle veier som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veier, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på veien og trafikksikkerhet inn, uttalte seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen i vår.Folkemøte om vei og trafikksikkerhet

- Fv. 714 Lakseveien er en av få fylkesveier som har «nasjonal kjendisstatus»

Lakseveien har blitt delvis oppgradert, men hvordan oppleves veien for de som ferdes der hver dag? Det er ett av utgangspunktene for et folkemøte om vei og trafikksikkerhet.