Ordføreren sterkt kritisk etter firetimers-stansen

- Jeg har ingen vanskeligheter med å forstå folks bruk av ordet skandale

Trafikk

Ordfører Ole L. Haugen i Hitra kommune er sterkt kritisk til hvordan veimyndighetene håndterte den etterhvert svært langvarige tunnelstenginga fredag kveld.

- Gjengivelsene i media og meldinger fra flere som havnet i køen, tyder på at denne hendelsen kunne vært håndtert mye bedre. Særlig knytter dette seg til raskere tilstedeværelse av de ansvarlige myndigheter, som dermed burde sett og forstått at her er det mulig å organisere kontrollert forbikjøring, fra en side av gangen. Slik det ble opplevd, så har jeg ingen vanskeligheter med å forstå folks bruk av ordet skandale, uttaler Haugen til lokalavisa Hitra-Frøya.


Oppdatert: Bergingsbil snart fremme

Over to kilometer med kø

 

Fredag ettermiddag og kveld dannet det seg kilometervis med køer på begge sider av Hitratunnelen etter at et vogntog hadde fått motorstans inne i tunnelen. Ingen biler fikk passere før bergingsbil hadde hjulpet vogntoget ut. Bedre ble det ikke av at også bergingsbilen selv ble stående i køen.

De som sto lengst i kø, sto opp mot fire timer. Lokalavisa Hitra-Frøya fikk gjennom kvelden svært mange henvendelser fra fortvilte og forbannede bilister i kø.


 

Som Hilde Beate Hammervik sier:

- Det må da gå an å organisere en midlertidig dirigering sånn at biler kan passere?

De samme kommentarene gikk igjen hos mange på lokalavisas Facebook-side:

- Var det ikke mulig og dirigere trafikken i det ene feltet, skriver Ulf Karlsen

- Det va jaggu på tide. Stått i 3,5 timer. Jeg er rystet over dårlig beredskap og info. Det her er faktisk eneste veien til Hitra! skriver Torill Elisabeth Ingebrigtsen Aune da veien endelig ble åpnet for trafikk igjen.

Ordfører Haugen tror sen responstid kan ha sammenheng med mer sentraliserte tjenester.

- For meg sniker det seg inn en mistanke om at vi, også i dette tilfellet, ser resultater av stadig mer fjernstyring og sentralisering - vi ser konsekvensene av mangel på lokal beredskap, og vi ser konsekvensene av beslutninger som tas fjernt fra hendelser som berører folks hverdagsliv og trygghet ute i distriktene.  Jeg forventer at ansvarlige myndigheter, først og fremst veivesenet og politi, så raskt som mulig foretar en nærmere gjennomgang og evaluering. Det er ikke akseptabelt at det ikke blir forsøkt å lære av dette, slik at konsekvensene av slike hendelser kan bli mindre. For, som det er sagt; det vil med stor sannsynlighet skje igjen, sier Haugen.

Hitra formannskap møtes til uka. Til møtet har ordføreren bedt om å få framlagt mer informasjon om hendelsen. Spørsmålene han har stilt i epost-form til formannskapet i helga er:

" 1. Hva var den egentlige årsaken til trailerstoppen: Hendelig uhell eller rett og slett kvaliteten på kjøretøyet og/eller sjåfør? 2. Hvorfor ble hele tunnelen stengt, for så lang tid? Hvorfor ble det ikke organisert forbikjøring, med følgebil, hvis mulig ift åpne kjørefelt? 3. Hvem har ansvaret for beslutninger knyttet til pkt. 1 og 2? 4. Er resultatet stenging en følge av beslutning tatt langt unna ulykkesstedet, eller rykker noen ansvarlige ut å vurderer forholdene? Basert på svarene over så ber jeg også rådmann om å trekke noen konklusjoner knyttet til tiltak, som kan avhjelpe i slike situasjoner."