Mer enn hver femte tungbil fikk kjøreforbud etter storkontroll

  Foto: Statens vegvesen

Trafikk

908 tungtransportkontroller ble gjennomført og det resulterte i 212 kjøreforbud. 71 fikk gebyrer og 14 ble anmeldt.

Det er resultatet av en omfattende tungbilkontroll gjennomført i Midt-Norge denne uka. Det betyr at at mer enn hvert femte kontrollerte tungbil ikke fikk kjøre videre.

80 kontrollører fra hele landet har jobbet på skift og kontrollert tungbiler ved Verdal kontrollstasjon og Sandmoen kontrollstasjon i Trøndelag, og på Bergsøya kontrollstasjon og Romsdalen kontrollstasjon i Møre og Romsdal.

- Vi er veldig fornøyde med at vi har lyktes med målsettingen om å velge ut de riktige kjøretøyene for kontroll. Det ser vi på andelen med reaksjoner som ligger høyere enn til vanlig. Antall bremseprøver ligger også høyt, dette forteller at kontrollørene har jobbet godt sammen, selv om de kommer fra ulike deler av landet og fra Sverige og Danmark, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen oppsummerer kontrollene i Midt-Norge slik:

  • Av 274 førere som ble sjekket for brudd på kjøre- og hviletidsreglene ble 17 førere anmeldt.
  • 148 bremsekontroller ble gjennomført. Åtte av dem resulterte i kjøreforbud og en anmeldelse.
  • Åtte fikk kjøreforbud pga. ulovlig kabotasje og tre ble anmeldt.