Legger bort tunnelprosjektet etter nedslående rapport

Satser heller kreftene på andre samferdselsløsninger for kysten
Trafikk

Regionrådet for Orkdalsregionen, der også Snillfjord, Hitra og Frøya tilhører, har i to år jobbet for å få utredet en tunnel under Trondheimsfjorden mellom Agdenes og Rissa, og videre under Stjørnfjorden til Bjugn. Prosjektet er kalt Trøndelagstunnelen og kunne blitt en viktig del av en "kystriksvei" som knytter ytre deler av Trøndelag tettere sammen.