Kapasitetsproblemer ga forsinkelser i øyrekka

MS "Vetlefjord" er båten som betjener Froan 

Trafikk

FosenNamsos Sjø melder i halv ellevetida fredag formiddag om forsinkelse på "Vetlefjord"s rute i øyrekka. Båten er 30-40 minutter forsinket, og det skyldes kapasitetsproblemer.

MS "Vetlefjord" melder om normal rute fra og med 1150 fra Mausund