Fotgjengere går av gammel vane i fotgjengerfelt som nå er uten sebrastriper

Fotgjengeroverganger med og uten maling sett mot rundkjøringen nærmest Guri Kunna på Fillan. 

Trafikk

Ved Guri Kunna videregående skole på Fillan er to farlige fotgjengeroverganger. Ny maling av sebrastripene er på plass i overgangen nærmest rundkjørselen. Så mangler maling i de to neste overgangene når du kommer fra rundkjøringen. De er rett etter den nyoppmalte overgangen. Den ene er bent frem, den andre til høyre.

Skilting for fotgjengerovergang kan dermed misforstås. Fotgjengere går av gammel vane i fotgjengerfelt som nå er uten sebrastriper. Mange ser ut til å gå slik man alltid har gått uten å være seg bevisst at ikke alle kjørende faktisk vet at man egentlig går i et fotgjengerfelt.


 

Enhetsleder Drift Ann-Magritt Glørstad i Hitra kommune opplyser at man er klar over den manglende merkingen.

- For at merkingen kan utføres, må det være tørt og godt vær. Og det har jo regnet en del i det siste. Arbeidet blir utført så snart forholdene tillater det, sier hun.


Her er ungdommens konkrete ønsker for Sentrumsparken i Fillan

- Kult at vi får være med å bestemme hvordan parken skal bli