Bruker høstferien til å asfaltere ferdig

  Foto: Trond Hammervik

Trafikk

Svært regntunge dager tvingte asfaltarbeiderne til å innstille arbeidet langs Fv. 714 Barmfjorden og Fv. 713 mellom Volden og Kvenværet. Men nå ser det lysere ut, og i dag har firmaet Veidekke Asfalt AS varslet Hitra kommune om at de fortsetter arbeidet.


 

Fra 8.-10. oktober fortsetter asfaltlegginga langs Barmfjorden, mens 11.-12. oktober er satt av til asfaltering mellom Volden og Kvenvær.

Det skal til sammen asfalteres 4 km på Fv. 714 og 3 km langs 713. Inkludert er også ferdigstilling av gangveien ved Barman oppvekstsenter.


Ingen i veivesenet finner igjen beskjeden om at det skulle bli ny asfalt i tunnelen

Håper på vær til å fullføre strekningene på Hitra.