Lørdag åpner 1,8 kilometer helt ny Fv 714 Lakseveien for bilistene

  Foto: Statens vegvesen

Trafikk

Lørdag morgen 20. oktober blir den første delen av ny fv. 714 forbi Krokstadøra tatt i bruk.

- Fra lørdag morgen vil trafikken gå langs ny vei i ca. 1,8 kilometer fra nederst i Snilldalen og over Åøybrua ned til sentrum av Krokstadøra. Vi gjør denne omlegginga nå for å få fullført koplinga mellom eksisterende vei og den nye veien, sier byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det blir ett kjørefelt i om lag 500 meter i sørenden av parsellen. Her blir det lysregulering, opplyser Statens vegvesen.  Foto: Statens vegvesen

 

Entreprenøren satte seg tidligere i år et "hårete" mål om å rekke å åpne hele nyveien forbi Krokstadøra innen nyttår, altså et helt år tidligere enn først planlagt. Byggeleder Karlsen sier man ennå er litt usikker på om dette er mulig å rekke.

- Det gjenstår fortsatt en del arbeid. Vi er usikre på om vi blir ferdige med resten av nyveien utenom Krokstadøra før jul. Vi kommer med mer informasjon når vi vet mer, sier Karlsen.