- Her må det gjøres noe slik at de som har bil med henger slipper å parkere ulovlig

Trafikk

Bjørg Bjørgvik (Frp) har bedt formannskapet på Hitra om bedring av parkeringsforhold for biler med hengere og for bobiler.

- Det er ingen parkeringsplasser som er tilrettelagt for de med bil og henger. Det er også et problem å kjøre inn på parkeringsplassene bak Hjorten Kjøpesenter. Avkjøringene fra vei og inn på parkeringsplassene er for knappe/trang for bil med henger. Her må det gjøres noe slik at de som har bil med henger slipper å parkere ulovlig langs veien, skriver Bjørgvik til formannskapet.

Overfor lokalavisa utdyper Bjørgvik spørsmålet sitt:

- En ordentlig parkeringsmulighet for bil med henger er et savn på Fillan, det mangler parkeringsplasser tilrettelagt for bil med henger eller for litt lange biler. Jeg har fått henvendelser fra folk som kjører med henger i arbeidssituasjon og har ærend på Fillan. De må kjøre omveier for å parkere hengeren et annet sted før de parkerer bilen på Fillan, sier hun.

Selv ser hun for seg at den nederste parkeringsplassen på baksiden av kjøpesenteret Hjorten for merking av spesielle parkeringsplasser for bil med henger og for lange biler, pluss skilting som viser hvem disse plassene er laget for.

- Det må også gjøres noe med parkeringsplassens inn- og utkjøring som er i trangeste laget, sier hun.

Bjørgvik ser for seg parkeringsmulighet for bobiler lengre ned, ved sjøen, en plass hvor bilene kan stå flere døgn i strekk og hvor de har tilgang på strøm.

- Jeg regner med at saken blir ferdigbehandlet i kommunen i løpet av høsten og håper at fasilitetene er på plass til sommeren.

Bjørgvik ble nylig gjenvalgt som leder i Hitra Fremskrittsparti, et verv hun har hatt siden 2013. Før dette hadde hun verv i lokalpartiet som studieleder, sekretær og nestleder. I fylkespartiet er hun studieleder.

Bjørgvik sitter også i Hitra kommunestyre og er leder av kontrollutvalget.