- Ny brutrasé vil koste mer tid og mer penger

Fylkespolitiker Arnfinn Brechan og Hitra-ordfører Ole L. Haugen 

Trafikk