Brualliansen innkaller til folkemøte - ber om svar fra sentrale personer

  Foto: Skisse, Brualliansen

Trafikk

Brualliansen for ny Knarrlagsund bru, som for få uker siden ble dannet med krav om en snarlig realisering av ny Knarrlagsund bru, kaller nå inn til folkemøte. Mandag 10. desember har Brualliansen invitert flere sentrale personer, som skal svare på spørsmål både fra Brualliansen og fra folk i salen.

Brualliansen for ny Knarrlagsund bru opplyser at følgende personer skal sitte i panelet (noe justert sammenlignet med info gitt mandag):

  • Gunn Iversen Stokke - leder hovedutvalg vei Trøndelag fylke
  • Torben Hensen - prosjektansvarlig vei, Trøndelag fylke
  • Arild Christensen og Egbert Holtrop, Statens vegvesen, Trøndelag

  • Eldbjørg Broholm, varaordfører Hitra

  • Dag Willmann, leder Trafikksikkerhetsutvalget Hitra

- Her blir det gitt informasjon om tilstanden på dagens bru. Planer for bygging av ny bru og hvilke vurderinger som blir lagt til grunn for valg av løsning. Det blir gitt anledning til å stille spørsmål til panelet, skriver alliansen om møteinnholdet.
 


 

Møtet skal holdes på Knarrlagsund oppvekstsenter.

- Tilstanden på Knarrlagsund bru uroer oss i forhold til sikkerhet, men også for de negative konsekvensene det vil kunne få for næringsliv og beboere, om det blir pålagt ytterligere begrensninger/restriksjoner for ferdsel over brua, skrev Brualliansen for ny Knarrlagsund bru tidlig i november og la samtidig fram ønske om at ei ny bru bygges over en annen trase enn dagens. Alliansens brev er signert Elisabeth K. Audestad, Edvard Ulvan, Arild Audestad, Asbjørn Ulvan, Kolbjørn Ulvan, Jan Tore Reksen og Nils I. Selvåg.

Lokalavisa Hitra-Frøya har i høst hatt fokus på bruene i øyregionen, inkludert statusen på Knarrlagsundet bru. Alle sakene i artikkelserien har vi samlet her