Nye uhell i lokaltrafikken i går kveld og i morges

Vikansvingen i Barmfjorden  Foto: Leserfoto. Send HF TIPS til 2399

Trafikk

Onsdag morgen var det flere utforkjøringer på nykommet snøføre, og også onsdag kveld og nå torsdag morgen fortelles det om flere uhell i lokaltrafikken. Det er ikke meldt om personskader i noen av tilfellene.

Onsdag kveld sto en personbil i grøfta ved Melkstaden ved Sistranda. Mens ved 08-tida torsdag morgen har en personbil kjørt i grøfta ved fellesbeitet ved Sandstad. Bilberger var her på plass. Ved halv ni-tida meldes det fra bilister i området at veien er åpnet igjen for øvrig trafikk og at også strøbil er i området. Det meldes om greit vinterføre og det er ikke kjent hva som er årsaken til de nevnte uhellene.

Oppdatert kl. 10:30: Ved 10.30-tida melder bilister langs Fv. 714 i Barmfjorden at en lastebil med gravemaskin på lasteplanet har fått stans i bakken ved Vikansvingen. Bilen kan komme litt brått på. Det er mulig å passere via busslomma på stedet. Det meldes om veldig glatt føre i området.

Oppdatert kl. 10:00: Det meldes om utforkjøring av bil mellom Fillan og Ansnes.

Uhell ved Sandstad torsdag morgen.  Foto: Leserfoto. Send HF TIPS til 2399

 

Det meldes også om at et vogntog har fått stans inne i Frøyatunnelen torsdag morgen. Denne er etter hva vi kjenner til ikke til hinder for annen trafikk, og tunnelen er derfor åpen i påvente av bilberging.

lastebile med gravemaskin, litt utfordrende å , kjøre busslomma, via , strødd

Les flere saker fra lokaltrafikken på vår samleside for trafikksaker

Uhell ved Sistranda onsdag kveld.  Foto: Leserfoto. Send HF TIPS til 2399