Holder det de "lovet" - den nye brua og den nye tunnelen åpner før jul

Byggeleder i Statens vegvesen, Jostein Karlsen.  Foto: Sten Egil Røvik

Trafikk

Entreprenøren på nyveien forbi Krokstadøra, Bertelsen & Garpestad, varslet i juni at de bemannet opp det de klarer for å bli ferdig med vei, bru og tunnel allerede før jul i år, altså rundt ett år tidligere enn planlagt. Det har helt inntil det siste vært usikkert på om de skulle klare dette ambisiøse målet, men i dag varsler Statens vegvesen at de er sikre: Fredag 21. desember åpner nyveien.

- Det har vært usikkerhet helt inntil det siste om hvorvidt vi ville rekke det. Men nå har vi klarert med entreprenøren at det vil la seg gjøre å åpne nyvegen på fredag kl. 10, sier byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.


 

Noe arbeid står igjen i Ålitunnelen. Derfor blir hastigheten satt til 50 km/t i tunnelen. Ellers på strekningen blir skiltet hastighet 80 km/t.

  Foto: Statens vegvesen

 

- Det kan bli behov for å stenge nyveien i korte perioder på nyåret for å bygge veien helt ferdig, legger Karlsen til overfor vegvesen.no.


 

- Den opprinnelige planen vår var ferdigstillelse 1. november 2019. Entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS har jobbet godt og raskt. Derfor kan vi nå åpne vegen mer enn ti måneder tidligere enn kontraktsdatoen. Det håper vi trafikantene setter stor pris på, sier Karlsen.

Kontrakten omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesvei og tilhørende lokalveger mellom Snilldalsli og Berg. I kontrakten inngår også Ålitunnelen (ca. 120 meter) og Bergselvbrua (ca. 148 meter).

I oktober i år åpnet deler av nyveien, men fra fredag åpner også altså både tunnelen og brua som forkorter kjørelengden mellom øyregionen og Orkanger med  ca. 1,9 kilometer


Totaltrafikken på Lakseveien på god vei mot tredobling

Før kunne en ansatt se TV innimellom kundene, men nå må bensinstasjonen ha flere på vakt


  Foto: Statens vegvesen