Vil redusere avrenning fra smeltevann med ny metode

Lars Otto Eide 

Trafikk

Smeltevann fra laksetrailere er et stort problem langs vinterveiene i Norge. Når vannet fryser til is kan det oppstå trafikkfarlige situasjoner. Islandske Magni Veturlidason i Skaginn 3X mener han har løsningen.

- Det fraktes i dag enorme mengder is langs norske veier, sier Magni Veturlidason. Han er leder i Norge for Skaginn 3X.

- Straks isen er lagt i fiskekassene begynner smelting og avrenning. Mye renner ut av lastebilene og blir til is på veier som allerede er glatte og vanskelige å kjøre på. Med vår patenterte teknologi kan man kjøle laksen ned til under null grader før den legges i kasser. Det reduserer eller eliminerer behovet for is og dermed unngår man problemet med avrenning, sier han.

Subchilling går ut på å kjøle ned fisken til minus 1,5 grader uten at den fryser. Fisken er under null grader når den legges i kasser og holder seg skikkelig kald i flere dager.

- I tillegg til å unngå problemet med avrenning fra is betyr dette at vekten reduseres med 15 til 25 prosent, forteller Veturlidason.

- Is er tungt, så dette betyr mye økonomisk både for transport med bil og ikke minst med fly. I tillegg holder fisken seg under null grader i flere dager og dermed vil kvaliteten forbedres, sier Veturlidason.

Statens Vegvesen og Lastebileierforbundet har i mange år påpekt problemet med avrenning fra laksetrailerne og de har kritisert oppdrettsnæringen for ikke å ta dette på alvor. I vinter har Vegvesenet trappet opp kontrollen og lokalavisa Hitra-Frøya har ved flere omganger omtalt der utekontrollørene har stoppet vogntog og påpekt avrenning. Kjøretøy med mye avrenning får kjøreforbud før de får stoppet avrenninga eller lastet om.


 

- Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen slo i fjor vinter fast at dette er trafikkfarlig og i strid med vegtrafikkloven. Nå er vi på vei inn i en ny sesong og problemet har ikke blitt noe mindre. Dette er en klassisk situasjon der alle vet om problemet, men ingen gjør noe med det, sier Veturlidason.