Stenger to tunneler pga vegmerking

Perviktunnelen 

Trafikk

Både Perviktunnelen og  Brattstiåstunnelen på Lakseveien (fv 714) gjennom Snillfjord blir stengt de to kommende nettene.

Dette skyldes i følge vegvesenet vegmerkingsarbeid i onsdag (30. januar)  og torsdag (31. januar) fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.

Det blir gjennomslipp av trafikk klokken 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.