Vogntog med problemer

Trafikk

Et vogntog skal ha kjørt seg delvis utfor veien mellom Fillan og Ansnes. Ifølge andre bilister kan vogntoget komme litt brått på. Det skal være mulig for andre kjøretøy å passere.