Nå blir det offisiell fest for nyveien

Snillfjord-ordfører John Lernes under den lille markeringa da trafikken ble satt på nyveien rett før jul.  Foto: Lars Otto Eide

Trafikk

Fredag denne uka blir det offisiell åpning med taler og kake for nyveien forbi Krokstadøra. Som kjent ble veien åpnet for trafikk allerede før jul, men der noe arbeid gjensto, sånn som for eksempel ly-montering i tunnelen.

Men nå inviterer altså veieier Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen på offisiell åpning. Gunn Iversen Stokke, leder av Hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune vil klippe snora som markerer at den nye fylkesveien er ferdig. Det skjer på Park & ride-arealet ved avkjøringa til Krokstadøra fra fv. 714.

- Etter snorklippinga forflytter vi oss til kafeen på rådhuset der det blir servert lunsj etterfulgt av kake, kaffe og saft. Alle er velkomne, forteller Lars Erik Sira i kommunikasjonsstaben til veivesenet.


 

Dette delprosjektet av Fv. 714 Lakseveien består av 3,7 kilometer ny fylkesvei og tilhørende lokalveier mellom Snilldalsli og Berg, inkludert Ålitunnelen (120 meter) og bru over Bergselva (148 meter). Det er bygget tofeltsvei med bredde 8,5 meter og fartsgrense på 80 km/t samt etablert parkering og bussholdeplass ved avkjøring til Krokstadøra.

- Anleggsarbeidet startet opp i januar 2018. Nyvegen ble åpnet rett før jul, mer enn ti måneder før avtalt kontraktsdato, og til avtalt pris, forteller veivesenet.

Nyveien betyr innkorting av Fv. 714 med cirka to kilometer.