Stenger Frøyatunnelen i 15 minutter

Trafikk

Statens vegvesen Vegtrafikksentralen melder nå klkka 11 at Frøyatunnelen blir stengt i 15 minutter framover. Det er ikke oppgitt årsak til stenginga.