Har opplevd stor interesse for den rosa steinen. Nå blir det åpen dag

  Foto: Markus Lindholm

Trafikk

Under sprengningsarbeidet med Mjønestunnelen på Lakseveien kom det for dagen en forekomst av den sjeldne steinen thulitt. Så stor ble den umiddelbare interessen, at veivesenet måtte legge ned umiddelbart plukkeforbud for å hindre uvedkommende inn i anleggsområdet.

-Til våren vil vi kanskje ha en «åpen dag» for steinplukking, sa byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen til lokalavisa Hitra-Frøya i desember.

Nå blir det nettopp åpen dag. Statens vegvesen forteller i dag at lørdag 6. april blir det åpen dag.

- Da vi sprengte ut den 770 meter lange Mjønestunnelen dukket det opp et parti med den rosa steinen thulitt. Etterspørselen etter steinen har vært stor fra flere hold. Fordi steinen ligger inne på anleggsområdet, kan vi av sikkerhetshensyn ikke tillate at privatpersoner tar seg inn på egen hånd. Derfor arrangerer vi en åpen dag da interesserte kan bli med inn på anlegget og ta med seg stein, sier HMS-rådgiver Olav Duesten i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Les mer om dette spesielle funnet, og se flere bilder av de rosa steinmassene i denne saken: