To netter med manuell dirigering i begge tunnelene

Trafikk

Både natt til tirsdag og onsdag (fra kl. 22 til 06) blir det manuell dirigering av trafikken gjennom både Hitra- og Frøyatunnelen.

Dette skyldes vedlikeholdsarbedier, og vegvesenet ber derfor om at bilistene i det aktuelle tidsrommet venter på ledebil.