Penger til overs:

- Har diskutert nytt tunnelløp Storvasshammaren

Trafikk

Etter lokalavisas oppslag sist uke om at det sannsynligvis blir en god del penger igjen etter bygginga av siste etappe av Lakseveien, har spørsmålet om hva de sparte pengene skal brukes til blitt et tema i Hitra formannskap.