Åtte bøter og nytt førerkortbeslag etter fartskontroll

Bildet er tatt ved en tidligere kontroll på Sunde.  Foto: Kristina Kaald

Trafikk

Politiet har i dag gjennomført fartskontroll i 60-sonen på Sunde. Her har det de siste årene blitt beslaglagt en rekke førerkort. Også dagens kontroll endte med førerkortbeslag, forteller politiets operasjonsleder.

- Åtte bilførere har fått forenklede forelegg og det er foretatt ett beslag av førerkort. Høyeste hastighet ble målt til 86 km/t, forteller operasjonsleder.