Ikke akkurat en Fleksnes-situasjon, men her ble de stående en stund

  Foto: Leserfoto Send HF TIPS til 2399

Trafikk

At det kan være smalt langs de bratte og svingete veiene langs Åstfjorden, det vet de fleste som trafikkerer Lakseveien. Ekstra godt kjennes det når man kjører storbil, og ekstra-ekstra blir det når to storbiler møtes der det er som smalest. Det skjedde i dag, mandag ettermiddag.