Har investert flere milliarder på Lakseveien. Her er hele oversikten

  Foto: Statens vegvesen

Trafikk

- Fylkesvei 714 ”Lakseveien” blir enda tryggere og får høyere standard og kortere kjøretid.