Manuell dirigering i Lakseveitunnel i natt

Trafikk

På grunn av vedlikeholdsarbeider blir det kommende natt redusert framkommelighet og manuell dirigering  i Storvasshammertunnelen på fv. 714 (Lakseveien).

Arbeidene tar til ved midnatt, og vil vare fram til kl. 06 i morgen tidlig.

Bilistene må derfor påregne litt ventetid i denne perioden.